Wydarzeniem w życiu szkoły był koleżeński Zjazd Absolwentów i Nauczycieli Gimnazjum i Liceum, który odbył się w 1960 r. w sali kina "Wschód". W Zjeździe uczestniczył m. in. założyciel Gimnazjum ks. Bronisław Lutyński. Spotkanie upłynęło w bardzo serdecznej atmosferze, było okazją nie tylko do wspomnień i wzruszeń, ale przede wszystkim do podsumowania dorobku szkoły w minionym okresie, co uczyniła w swoim referacie była nauczycielka historii Zofia Karłowska. Uroczystość tę uświetnił akt nadania Liceum Ogólnokształcącemu w Wyszkowie sztandaru.

  • zjazd1960_0
  • zjazd1960_1
  • zjazd1960_2
  • zjazd1960_3
  • zjazd1960_4
  • zjazd1960_5
  • zjazd1960_6
  • zjazd1960_7